Open bak

De open bak
De open bak

De nieuwe N31 ligt 4,6 meter diep in een 'open bak'

De N31 wordt voor een groot deel verdiept aangelegd. De N31 wordt geen tunnel, dit betekent dus dat de bovenkant open is, met uitzondering van de viaducten en het aquaduct. De weg ligt ongeveer 4,6 meter  diep (onder het maaiveld). Het verkeer dat gebruik maakt van de weg is daarom nauwelijks zichtbaar. Mocht er iemand in de open bak stranden met pech, dan kan hij via verhoogde vluchtpaden  aan beide zijden van de weg de open bak verlaten.

De vormgeving

De wanden van de open bak worden uitgevoerd met 'zandribbels' in zandkleur. Deze 'ribbels' zijn gebaseerd op de structuur van het zand op het strand. Bij de centrale aansluiting is voor een andere wandafwerking gekozen zodat je weet dat je hier bij de locatie ‘Harlingen Stad’ bent. Hier komt een speciaal patroon met basalt reliëf, dit verwijst naar de speciale ligging van de stad Harlingen in het Waddenlandschap. Dit reliëf wordt gebruikt voor alle viaducten.

De aanleg van de open bak

In december 2016 zijn alle 9200 heipalen die de verdiepte bak op zijn plek moeten houden aangebracht. Op dit moment wordt de bak stukje voor stukje afgemaakt. Verwachting is dat de eerste auto's in oktober gebruik kunnen maken van de nieuwe weg. In eerste instantie wordt dan 1 keer 1 rijbaan in gebruik genomen. De oude weg én de tijdelijke bypasses moeten dan opgeruimd worden om ruimte te maken om de bak af te maken. Eind van het jaar gaat de volledige verdiepte bak open voor het verkeer.

Harl N31 (26).JPG