Home

Nieuwsberichten

25 oktober 2016

Constructievloer bij de Centrale aansluiting klaar

Een deel van de constructievloer voor de verdiepte ligging is klaar. Het gaat om het deel ter hoogte van de Centrale aansluiting. Op deze plek kunnen we nu starten met het bouwen van het nieuwe viaduct voor de Centrale aansluiting. Dit viaduct wordt een ovatonde waar in de toekomst iedereen vanuit Harlingen de N31 op en af kan rijden.

Lees meer

21 oktober 2016

Bekijk het nieuwe weekoverzicht

Er staat weer een nieuw weekoverzicht voor u klaar! Hierin is te zien waar we aan het werk zijn, welke hinder u kunt verwachten en de maatregelen die we nemen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Lees meer

20 oktober 2016

Inloopspreekuur bij de Gamma

Op zaterdag 22 oktober staan we met informatie over het project van 10:00 tot 14:00 uur voor je klaar in de Gamma. Kom je ook? We laten zien wat we maken en hoe we dit maken. En verder kun je al je vragen, opmerkingen of complimenten bij ons kwijt. ;-)

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.