Home

Nieuwsberichten

20 april 2018

Afsluiting Grensweg - Kanaalweg

Viaduct Grensweg blijft tot en met zondag 22 april afgesloten. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang. Tot en met zaterdag 21 april kunnen de vrachtwagens van en naar Hermes via de Landbouwweg.

Lees meer

20 april 2018

Werkzaamheden week 17

Elke week geven we je een overzicht van de werkzaamheden voor volgende week. Zo hoef je niet voor verrassingen komen te staan! Check het overzicht hier:

Lees meer

18 april 2018

Werkzaamheden Kanaalweg Oost

Ter voorbereiding op het aanbrengen van de deklaag op zondag 22 april worden op donderdag 19 april de putten in de weg afgewerkt.

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.