Home

Nieuwsberichten

2 december 2016

Vloer gestort diepste punt N31

Het diepste punt van de verdiepte ligging door Harlingen is bereikt. Met een waterkelder naast het Van Harinxmakanaal van 14 meter diep (25 meter x 8 meter). Donderdag 1 december werd door Jaap Eikelboom (Directeur RWS Noord Nederland), Gedeputeerde Sietske Poepjes en Wethouder Harry Boon en Sander Dekker van Ballast Nedam het eerste beton gestort voor de vloer van de waterkelder.

Lees meer

2 december 2016

Werkzaamheden week 49

Wat gebeurt waar? Waar is hinder? Welke maatregelen treffen we? Hier geven we antwoord op in onderstaand overzicht:

Lees meer

29 november 2016

Herstelwerkzaamheden N31 tussen Koningsbrug en tijdelijke brug Grensweg

In het deel N31 tussen Koningsbrug en tijdelijke brug Grensweg treed momenteel spoor- scheurvorming op. Tot nu toe is de scheur steeds even voor de korte termijn gerepareerd maar morgen woensdag 30 november vind er een reparatie voor de lange termijn plaats.

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.