Home

Nieuwsberichten

12 januari 2018

Werkzaamheden week 3

Wat zijn de werkzaamheden voor volgende week?

Lees meer

10 januari 2018

Snelheidsbeperking va 70 km/h in de verdiepte N31

We krijgen regelmatig de vraag waarom het 70 km/h bord op de nieuwe N31staat. In de definitieve situatie is de nieuwe weg immers een autoweg en mogen we dus 100 km/h rijden. Dat klopt! Alleen hebben we hier met nieuw asfalt te maken.

Lees meer

9 januari 2018

N31Harlingen wint ‘De Boei van Harlingen’

Wat waren we trots gister toen het project N31 Harlingen de ‘Boei van Harlingen’ uitgereikt kreeg door burgemeester Sluiter. De Harlinger persprijs, de Boei van Harlingen, wordt ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.