Home

Nieuwsberichten

25 september 2016

Mailadres info@n31harlingen.nl tijdelijk niet beschikbaar

Door een technische storing is ons emailadres info@n31harlingen tijdelijk niet beschikbaar. Onze excuses hiervoor. U kunt ons bereiken via telefoonnummer: 058-292 5630. Ook bent u welkom in ons informatiecentrum aan de Kanaalweg 14. Zodra de storing is verholpen brengen we u op de hoogte.

Lees meer

23 september 2016

Wat zijn de werkzaamheden voor volgende week?

Wat gebeurt waar? Waar is hinder? Welke maatregelen treffen we? Hier geven we antwoord op in onderstaand overzicht:

Lees meer

23 september 2016

Vandaag trakteerden wij onze buren op een ijsje

Het is bijna burendag! Als directe buur van het project N31 Harlingen heeft u veel te verduren van ons; geluid, trillingen, stof, verkeer, etc.

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.