Home

Nieuwsberichten

21 juli 2017

Werkzaamheden week 30

Wat gebeurt waar? Waar is er hinder en welke maatregelen treffen we?

Lees meer

20 juli 2017

Oosterparkwegviaduct gesloten tot en met week 30

De Oosterparkweg blijft een week langer dicht in verband met reparatiewerkzaamheden aan het viaduct. Het gaat in dit geval alleen om het Oosterparkviaduct zelf. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.

Lees meer

14 juli 2017

Werkzaamheden week 29

Wat gebeurt waar? Waar is er hinder en welke maatregelen treffen we?

Lees meer

De nieuwe N31

Werken aan leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid

De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden, via de Afsluitdijk en Harlingen. Deze weg wordt opnieuw aangelegd om de bereikbaarheid van Fryslân te verbeteren. De nieuwe weg is bovendien veiliger en zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer in en om Harlingen. De nieuwe N31 wordt een autoweg met twee keer twee rijbanen en komt grotendeels verdiept te liggen.

2 stadsdelen worden 1

In de huidige situatie zorgt de N31 voor een tweedeling van Harlingen. Met de verdiepte ligging van de nieuwe weg tussen het Van Harinxmakanaal en de Kimswerderweg verdwijnt die ‘visuele tweedeling’: je kijkt niet meer tegen de weg aan maar er overheen. Harlingen wordt weer één geheel. De weg kruist in de nieuwe situatie het Van Harinxmakanaal in de vorm van een aquaduct, wachttijden bij de Koningsbrug voor het autoverkeer zijn hiermee verleden tijd. De spoorlijn wordt ‘ongelijkvloers gekruist’, waarbij het spoor over de N31 heen loopt. De weg wordt naar verwachting eind 2017 in gebruik genomen.