Koningsbrug

Koningsbrug
Koningsbrug

Koningsbrug voor langzaam- en landbouwverkeer

De Koningsbrug blijft in de ‘nieuwe  situatie’ bestaan  naast het aquaduct. De brug wordt opgeknapt en is dan bedoeld voor langzaam- en landbouw verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt een apart fiets- en voetpad aangelegd over de Koningsbrug zodat er geen onveilige situaties ontstaan.

Het autoverkeer maakt in de toekomst gebruik van het aquaduct