Vraag en antwoord

Bij wie kan ik terecht voor vragen over de aanleg van de nieuwe N31

Heeft u vragen of wilt u informatie over de aanleg van de nieuwe N31, dan kunt u terecht op het projectbureau. Daarnaast kunt u ons van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren bereiken op tel.nr. 058 292 56 30.

Hoe komt de nieuwe N31 er uit te zien?

Op deze website vindt u een 3D animatie van de nieuwe weg. Deze kunt u vinden onder het icoon 'de nieuwe N31'. Hiermee kunt u makkelijk de huidige en de toekomstige situatie met elkaar vergelijken.

Welke voordelen biedt de aanleg van de nieuwe N31?

De aanleg van de nieuwe N31 zorgt voor een snellere en veiligere doorstroming van het verkeer door en rond Harlingen. De verdiepte aanleg van de weg zorgt ook voor minder geluid in de directe omgeving van de nieuwe N31. De korte op- en afritten - die nu nog voor onveilige situaties zorgen- verdwijnen in de nieuwe situatie. De aanleg geeft ruimte voor ontwikkelingskansen op onder andere de terreinen van Spaansen en Perseverantia. Beide locaties liggen straks aan de nieuwe weg.

Wat zijn de kosten voor de aanleg van de nieuwe N31?

Het budget voor de aanleg van de nieuwe weg is €146 miljoen ( prijspeil januari 2011), hiermee moeten we de plannen realiseren. De bijdrage van de verschillende partners is als volgt: het Rijk €80 miljoen, provincie Fryslân €46 miljoen en de gemeente Harlingen €14 miljoen. Van het budget moeten ook het aquaduct en de aanpassingen van de gemeentelijke wegen gerealiseerd worden.

Waarom gaat de N31 niet om Harlingen heen?

Het natuurgebied 'het Hegewiersterfjild' ten zuidoosten van Harlingen maakt het onmogelijk om een weg om Harlingen heen aan te leggen.

Hoeveel last krijgt de weggebruiker van de aanleg van de nieuwe N31?

Door de bouw in fases uit te voeren en de nieuwe weg naast de huidige weg aan te leggen, kan het verkeer gebruik blijven maken van de huidige N31. Zo proberen we de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Als het nodig is worden er tijdelijke wegen direct langs de huidige N31 aangelegd, zodat Harlingen bereikbaar blijft.

Waarom wordt de verdiepte weg niet doorgetrokken tot voorbij Midlum, zodat daar minder geluidsoverlast is?

Tussen Midlum en Oostpoort is voldoende ruimte beschikbaar voor de nieuwe N31. De nieuwe weg komt verder van Midlum af te liggen dan in de huidige situatie. Hierdoor neemt de geluidsoverlast af.

Waarom blijft de Koningsbrug bestaan?

De kosten van extra ruimte in het aquaduct voor landbouw-, lokaal-, fiets- en voetgangersverkeer zijn relatief hoog (ca. €20 miljoen). Dit geld zit niet in het budget dat beschikbaar is voor de aanleg van de nieuwe weg. Bovendien zouden de hellingen van de op- en afritten voor het fietsverkeer lang en steil worden, wat voor de fietsers niet prettig is. Dit is de reden dat de Koningsbrug blijft bestaan.