Tijdelijke routes

Bereikbaarheid Harlingen
Bereikbaarheid Harlingen

Het verkeer rijdt alweer een poosje over de nieuwe N31. Dit betekent echter niet dat het werk allemaal al klaar is. De focus van de werkzaamheden ligt nu op het afronden en inrichten van het onderliggend weggennet en de omgeving. Hieronder geven we u een inkijkje in de huidige planning van de komende periode waarin we het project gaan afronden.

Kimswerderweg

Momenteel werken wij aan de inrichting op en rondom de Kimswerderweg. De bypass is verwijderd en het terrein onder de bypass wordt weer ingericht met watergangen, fietspaden en een groen inrichting. Als afronding gaat in week 14 de Kimswerderweg nog 1 week dicht zodat we de definitieve laag asfalt aan te brengen.

Uiteindelijke plan bij de kimswerderweg
Uiteindelijke plan bij de kimswerderweg

Oosterparkweg

Op dit moment is de Oosterparkweg afgesloten. Wij hebben hier al bomen gekapt en zijn nu bezig met het voorbereiden van het planten van de nieuwe bomen. Daarnaast voeren we de laatste ondergrondse werkzaamheden uit en richten we de definitieve openbare ruimte in. De planning is dat de Oosterparkweg uiterlijk eind week 13 definitief open gaat. 

Almenumerweg

Langs het deel van de Centrale aansluiting naar de rotonde Grensweg bereiden wij het planten van de bomen voor. Daarnaast wordt het fietspad vanaf de Grensweg gemaakt. Vanaf de Centrale aansluiting richting de Maritieme Academie werken wij aan de nieuwe Almenumerweg. Het is de bedoeling dat deze weg eind week 9 open gaat voor verkeer. Vanaf dat moment is de tijdelijke weg over het Spaansenterrein dicht. De Almenumerweg gaat op zondag week 11 (18 maart) nog 1 dag dicht om het definitieve asfalt aan te brengen. 

Uiteindelijke plan Oosterparkweg en Centrale aansluiting
Uiteindelijke plan Oosterparkweg en Centrale aansluiting

Grensweg / Kanaalweg Oost

In het gebied rond de Grensweg vinden een aantal werkzaamheden plaats: aanplanting van het groen, aanleg van de nieuwe Kanaalweg Oost en de inrichting van de Grensweg onder het verwijderde tijdelijke viaduct. Daarnaast wordt het gebied tussen de nieuwe N31 en de omliggende percelen weer ingericht.

Om dit alles af te ronden sluiten wij de aansluiting van de Kanaalweg Oost op de Grensweg nog een aantal dagen af (de Grensweg is dan wel open) dit staat gepland op 13, 14 en 15 april. Tussendoor treft uw el halve afzettingen op de wegen aan, dit is om de aansluitingen te kunnen maken zonder dat wij de hele weg afsluiten. Als laatste moeten wij op het hele gebied rond het viaduct Grensweg nog het definitieve asfalt aanbrengen. Dit doen we op een zondag. Dit staat nu gepland op 15 april.

Uiteindelijke plan Kanaalweg
Uiteindelijke plan Kanaalweg

Landbouwweg

 Vanaf Midlum over de Koningsbrug tot aan de Grensweg komt de nieuwe landbouwweg te lopen met daarnaast het nieuwe fietspad. Deze landbouwweg wordt op dit moment aangelegd. Vanaf begin week 9 kunnen de fietsers hierlangs. Vanaf eind week 15 is deze weg ook weer opengesteld voor landbouwverkeer. 

Aquaduct Noord

In dit gebied worden de laatste werkzaamheden aan de foliepolder uitgevoerd. Daarnaast wordt de openbare ruimte ingericht. 

Fietsroutes

Er zijn veel vragen over de fietsroutes, hoe komen ze nu te lopen en vooral wanneer zijn ze klaar? Het gaat hier feitelijk om 4 routes:

1. Fietsroute vanaf Franeker naar de Grensweg. Vanaf begin week 9 gaan de fietsers over de Koningsbrug naar de Grensweg. Eind week 15 is deze route klaar.
2. Fietsroute vanaf de Grensweg parallel aan de nieuwe N31 naar de Maritieme Academie: eind week 15 gereed. Tot deze tijd blijft de fietsroute over het Spaansen terrein in gebruik.
3. Fietsroute vanaf de Oude Trekweg naar de Maritieme Academie: eind week 15 gereed.
4. Fietsroute vanaf de Kimswerderweg naar het Vierkant eind week 15 gereed.

Uiteindelijke plak voor de fietsroutes
Uiteindelijke plak voor de fietsroutes

Afronden werkzaamheden op de N31

Op de N31 moeten nog een aantal afrondende werkzaamheden plaatsvinden. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de werkzaamheden aan het aquaduct. De voorspanningskabels die in het aquaduct zitten moeten worden doorgeslepen. Voor de veiligheid is het noodzakelijk dat de N31 hiervoor wordt afgesloten. Om de omgeving hiermee zo min mogelijk te hinderen is er voor gekozen om deze werkzaamheden in een aantal nachten uit te voeren. De planning is nu dat in week 12 de N31 vanaf maandag tot vrijdag iedere nacht wordt afgesloten. In deze periode zullen ook alle andere resterende werkzaamheden aan de N31 plaatsvinden.

Planning

Bovenstaande planning is zoals wij het nu voor ogen hebben om het uit te voeren. Een groot deel van deze werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer en van elkaar. De planning kan daarom nog enigszins wijzigen. Hou daarom goed onze website, Facebook, Twitter en de gele bebording op straat in de gaten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen, of wilt u meer weten over het project dan bent u van harte welkom in ons informatiecentrum op de Kanaalweg 14 te Harlingen. Dit kan ook per e-mail naar: info@n31harlingen.nl. Daarnaast kunt direct contact opnemen met Marijn Both: m.both@ballast-nedam.nl.