Planning

Uitvoering 2015 - 2017

 • Voorjaar en zomer van 2015 zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Denk aan het kappen van bomen op het tracé en het uitvoeren van diverse pompproeven en sonderingen.
 • November 2015 is het werk buiten écht van start gegaan met graafwerkzaamheden en het aanbrengen van damwanden en heipalen.
 • Juni 2016 is het grootste spoorviaduct van Friesland op zijn definitieve plek geschoven. Dit gebeurde in één weekend.
 • In de zomer van 2016 zijn de tijdelijke bruggen over de Kimswerderweg en de Grensweg in gebruik genomen. Op deze manier is er ruimte voor de afbraak van grote delen van de oude weg om hier vervolgens de nieuwe N31 te gaan bouwen.
 • Eind 2016 zijn alle 9200 heipalen aangebracht. De grootste overlast voor de omwonenden is achter de rug.
 • Maart 2017 is het gesloten deel van het aquaduct op zijn definitieve plek gevaren. Dit gebeurde tijdens een weekend waarin er dag en nacht doorgewerkt werd.
 • Juli 2017 zijn alle viaducten in het onderliggend wegennet in gebruik.
 • November 2017 kunnen de eerste auto's door de verdiepte bak rijden. Ook maken ze dan gebruik van het aquaduct onder het Van Harinxmakanaal.
 • December 2017 is de nieuwe N31 in gebruik genomen en de oude weg opgeruimd. Hierna moet het gebied om de N31 heen nog ingericht worden volgens het inrichtingsplan.
Meer details per deelgebied kunt u vinden onder het kopje 'De ligging'.

Openstelling van de nieuwe N31 - eind 2017

Als alles volgens planning verloopt, wordt de weg eind 2017 opengesteld voor het verkeer. Dit betekent echter niet dat het werk er op zit. Het terrein rondom de N31 wordt nog ingericht en er volgen nog diverse kleine aanpassingen.


Maandfaseringskaarten

Om u een goed beeld te geven van de werkzaamheden maken we voor elke maand zogenaamde maandfaseringskaarten. Het tracé knippen we op in drie gebieden die elk besproken worden in een eigen kaart. Het gaat hierom:

 • Kimswerderweg en omstreken
 • Centrale aansluiting (Oosterparkweg, Almenumerweg, Perseverantia)
 • Aquaduct

Hieronder kunt u de laatste versie bekijken. Oudere versies staan onder het kopje 'Downloads'.

Icon Maandfaseringskaart april (441,5 KB)

Weekupdates

Er gebeurt veel op de bouw. Om u een nog beter beeld te geven proberen we wekelijks een overzicht te maken van de werklocaties, hinder en de bijbehorende maatregelen die we treffen. U kunt deze hieronder downloaden:

Icon Week 20 (262,0 KB)