Partners

Rijkswaterstaat, de gemeente Harlingen en de provincie Fryslân werken samen aan een sterk, veilig en bereikbaar Fryslân. Door Harlingen leggen zij de komende jaren samen de nieuwe N31 aan. Elke partij heeft een eigen verantwoordelijkheid binnen het project.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Is verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van de rijkswegen, de N31 is daar één van. Rijkswaterstaat kijkt er daarom vooral op toe dat er een veilig en verantwoord ontwerp voor de nieuwe weg wordt gemaakt.

Gemeente Harlingen 

Is verantwoordelijk voor de inrichting van Harlingen en daarmee de ruimtelijke keuzes voor de gebieden rondom de weg.

Provincie Fryslân

Is de grootste financier en verantwoordelijk voor het bewaken van het budget, daarnaast is de provincie Fryslân trekker van het project tijdens de planstudiefase.

Samenwerken in een Alliantie

Uiteindelijk hebben de drie partijen een gezamenlijk doel, namelijk een sterk, veilig en bereikbaar Fryslân. Om beter gebruik te kunnen maken van elkaars kennis en ervaring, werken we in een gezamenlijke organisatie - een alliantie- aan de realisatie van de nieuwe N31 door Harlingen. Zo komen we slagvaardiger tot betere oplossingen.

ProRail

Naast deze alliantiepartners is ProRail een belangrijke project partner. ProRail is bij de aanleg van de nieuwe N31 verantwoordelijk voor de bouw van een nieuwe spoorovergang.