Kabels en leidingen straat onder de N31 te Harlingen

Ten behoeve van het project N31 Harlingen moesten er veel kabels en leidingen verlegd worden. Aangezien de oude N31 vier meter boven het maaiveld lag, is er destijds gebruik gemaakt van de viaducten die er waren om de kabels en leidingen in de grond van de ene kant naar de andere kant van de N31 te leggen. De nieuwe N31 ligt vier meter onder het maaiveld, waardoor het niet meer zo makkelijk was om de kabels en leidingen van de ene naar de andere kant te krijgen.

Het idee is toen ontstaan om een soort centrale locatie te bedenken waar de kabels en leidingen de N31 moesten oversteken. Dit is inmiddels gebeurt door het realiseren van een kabels en leidingen straat. Deze straat is een constructie van stalen damwanden en beton die zich haaks onder de bodem van de N31 bevindt ten zuiden van de Grensweg.

Zoals op de foto goed te zien is, bevinden zich rekken en steunen aan beide zijden waarop kabels en leidingen liggen. Aan de rechterzijde “zwarte buizen” daarvan is de bovenste buis van Vitens, hierdoor stroomt drinkwater. De onderste buis is van de gemeente Harlingen, hierdoor stroomt rioolwater. Aan de linkerzijde bevinden zich kabels voor elektra en data “telefoon en internet”. Zoal je kunt zien is er nog extra ruimte om in de toekomst ook nog kabels en leidingen aan te brengen, zonder dat hiervoor ingrijpende werkzaamheden nodig zijn. We kunnen wel zeggen dat de kabels en leidingen straat toekomst robuust is.

Foto: Joachim de Ruijter
Foto: Joachim de Ruijter
Terug