Feiten en cijfers

- De nieuwe N31 krijgt in totaal 5 viaducten en 1 aquaduct.
- Er worden circa 9200 palen geheid, met een lengte variërend van 18 tot 21 meter.
- Er worden circa 4500 damwanden getrild, met een lengte variërend van 15 tot 29 meter.
- Er wordt circa 350.000 kuub grond afgegraven. Dit zijn ongeveer 14000 vrachtwagens.
- Er komen 2 tijdelijke bruggen. Één bij de Kimswerderweg en één bij de Grensweg.
- Er komen 2 bypasses. Één bij de Kimswerderweg en één bij de Grensweg.
- In de eindsituatie gaat al het verkeer van Harlingen via de Centrale aansluiting de N31 op.

Verdubbeling: de N31 ter hoogte van Harlingen wordt een tweebaansweg. De nieuwe N31 wordt waar mogelijk naast de bestaande weg aangelegd.
Verdieping: de nieuwe weg wordt verdiept aangelegd over een lengte van circa 2 kilometer. DIt gebeurt in een zogenaamde open bak. Deze bak ligt ongeveer 4,6 meter onder 'maaiveldniveau'. Er komt dus geen tunnel.
Koningsbrug: de Koningsbrug blijft in de nieuwe situatie bestaan en is bedoeld om langzaam verkeer en landbouw verkeer het Van Harinxmakanaal te laten passeren. Dit geldt ook voor het deel van de huidige N31 tussen Midlum en de Koningsbrug.
Twee stadsdelen verbonden: de nieuwe weg komt grotendeels verdiept te liggen. Hierdoor verdwijnt de visuele tweedeling van de stad Harlingen.
Lokale wegen: lokale wegen worden op verschillende plaatsen aangepast zodat ze straks goed op de nieuwe N31 aansluiten.
Snelheid: de nieuwe N31 is een autoweg.Dat betekent dat er maximaal 100 kilometer per uur mag worden gereden.
Voordelen: de nieuwe N31 zorgt voor een snellere en veiligere doorstroming van het verkeer door en rond Harlingen. De verdiepte aanleg van de weg zorgt ook voor minder geluid in de directe omgeving van de nieuwe weg. De aanleg geeft bovendien ruimte voor nieuwe ontwikkelingskansen op de terreinen van Spaansen en Perseverantia. Beide locaties liggen straks direct aan de nieuwe weg.
Budget: voor de aanleg van de nieuwe N31 is in totaal een budget van 146 miljoen euro beschikbaar (prijspeil 2011).

100 km per uur
de maximale snelheid op de nieuwe N31