Downloads

In deze rubriek vindt u de belangrijke documenten en publicaties over de aanleg van de nieuwe N31 die in het verleden verschenen zijn.

Milieu effect procedure/ milieu effect rapport

Een milieu effect rapport ( afgekort MER) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld. Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk gevolgen voor het milieu hebben. De overheid die het besluit moet nemen of de vergunning moet verlenen, gebruikt het MER om een afweging te maken.

Icon Milieu effect rapport (352,1 KB)

Tracébesluit/ tracéwet

In de Nederlandse wetgeving ligt vast wat er allemaal moet gebeuren voordat er een weg wordt aangelegd of verbreed. Daarom kan Rijkswaterstaat pas in actie komen als de Tracéwetprocedure, zoals deze officieel heeft, doorlopen is. Het resultaat van zo'n procedure is dan een Tracébesluit en uiteindelijk de realisatie van de nieuwe aan te leggen N31. 

Icon Tracebesluit (730,4 KB) Icon Werkzaamheden buitendienststelling spoor 4-6 sept. 2015 (528,2 KB)

Maandfaseringskaarten

Om u een goed beeld te geven van de werkzaamheden maken we voor elke maand zogenaamde maandfaseringskaarten. Het tracé knippen we op in drie gebieden die elk besproken worden in een eigen kaart. Het gaat hierom:

  • Kimswerderweg en omstreken
  • Centrale aansluiting (Oosterparkweg, Almenumerweg, Perseverantia)
  • Aquaduct

Hieronder kunt u de verschillende maandfaseringskaarten:

Icon Februari 2018 (697,5 KB) Icon Januari 2018 (696,2 KB) Icon November (eerste deel) (6,8 MB) Icon November (tweede deel) (858,8 KB) Icon December (eerste deel) (658,5 KB) Icon December (tweede deel) 2017 (1,5 MB)

Weekupdates

Er gebeurt veel op de bouw. Om u een nog beter beeld te geven proberen we wekelijks een overzicht te maken van de werklocaties, hinder en de bijbehorende maatregelen die we treffen. U kunt deze hieronder downloaden:

Icon Week 2 (370,0 KB) Icon Week 3 (234,1 KB) Icon Week 4 (234,4 KB) Icon Week 5 (240,0 KB) Icon Week 6 (233,7 KB) Icon Week 7 (242,5 KB) Icon Week 8 (236,4 KB) Icon Week 9 (240,6 KB)