Downloads

In deze rubriek vindt u de belangrijke documenten en publicaties over de aanleg van de nieuwe N31 die in het verleden verschenen zijn.

Milieu effect procedure/ milieu effect rapport

Een milieu effect rapport ( afgekort MER) brengt de milieugevolgen van een besluit in beeld. Een MER wordt opgesteld bij activiteiten en projecten die mogelijk gevolgen voor het milieu hebben. De overheid die het besluit moet nemen of de vergunning moet verlenen, gebruikt het MER om een afweging te maken.

Icon Milieu effect rapport (352,1 KB)

Tracébesluit/ tracéwet

In de Nederlandse wetgeving ligt vast wat er allemaal moet gebeuren voordat er een weg wordt aangelegd of verbreed. Daarom kan Rijkswaterstaat pas in actie komen als de Tracéwetprocedure, zoals deze officieel heeft, doorlopen is. Het resultaat van zo'n procedure is dan een Tracébesluit en uiteindelijk de realisatie van de nieuwe aan te leggen N31. 

Icon Tracebesluit (730,4 KB) Icon Werkzaamheden buitendienststelling spoor 4-6 sept. 2015 (528,2 KB)

Maandfaseringskaarten

Om u een goed beeld te geven van de werkzaamheden maken we voor elke maand zogenaamde maandfaseringskaarten. Het tracé knippen we op in drie gebieden die elk besproken worden in een eigen kaart. Het gaat hierom:

  • Kimswerderweg en omstreken
  • Centrale aansluiting (Oosterparkweg, Almenumerweg, Perseverantia)
  • Aquaduct

Hieronder kunt u de verschillende maandfaseringskaarten:

Icon Januari 2018 (696,2 KB) Icon November (eerste deel) (6,8 MB) Icon November (tweede deel) (858,8 KB) Icon December (eerste deel) (658,5 KB) Icon December (tweede deel) 2017 (1,5 MB)

Weekupdates

Er gebeurt veel op de bouw. Om u een nog beter beeld te geven proberen we wekelijks een overzicht te maken van de werklocaties, hinder en de bijbehorende maatregelen die we treffen. U kunt deze hieronder downloaden:

Icon Week 49 (125,2 KB) Icon Week 50 (84,9 KB) Icon Week 51 (258,5 KB) Icon Week 2 (260,3 KB) Icon Week 3 (236,8 KB) Icon Week 4 (262,0 KB) Icon Week 5 (238,6 KB) Icon Week 6 (259,8 KB) Icon Week 7 (236,1 KB) Icon Week 8 (240,3 KB) Icon Week 9 (238,6 KB) Icon Week 10 (238,0 KB) Icon Week 11 (235,0 KB) Icon Week 12 (266,4 KB) Icon Week 13 (237,2 KB) Icon Week 14 (236,5 KB) Icon Week 15 (233,6 KB) Icon Week 16 (233,7 KB) Icon Week 17 (235,0 KB) Icon Week 18 (259,9 KB) Icon Week 19 (260,2 KB) Icon Week 20 (132,8 KB) Icon Week 21 (73,0 KB) Icon Week 22 (262,8 KB) Icon Week 23 (230,4 KB) Icon Week 24 (264,3 KB) Icon Week 25 (232,9 KB) Icon Week 26 (231,2 KB) Icon Week 27 (230,6 KB) Icon Week 28 (233,6 KB) Icon Week 29 (234,1 KB) Icon Week 30 (233,5 KB) Icon Week 31 (259,4 KB) Icon Week 32 (239,3 KB) Icon Week 33 (238,6 KB) Icon Week 34 (240,1 KB) Icon Week 35 (265,4 KB) Icon Week 36 (241,3 KB) Icon Week 37 (241,8 KB) Icon Week 38 (242,7 KB) Icon Week 39 (241,2 KB) Icon Week 40 (264,4 KB) Icon Week 41 (239,2 KB) Icon Week 42 (235,8 KB) Icon Week 43 (265,8 KB) Icon Week 44 (240,3 KB) Icon Week 45 (239,5 KB) Icon week 46 (239,4 KB) Icon Week 47 (237,3 KB) Icon Week 48 (273,9 KB) Icon Week 49 (239,6 KB) Icon Week 50 (97,0 KB) Icon Week 51 (109,9 KB) Icon Week 2, 2018 (370,0 KB) Icon Week 3, 2018 (234,1 KB)