Sanering terrein Spaansen en Perseverantia

Perseverantia en Spaansen: kansen voor ontwikkeling

Het terrein Perseverantia is een van de meest verontreinigde gebieden van Fryslân. Tussen 1895 en 1901 destilleerde de teerfabriek Perseverantia uit koolteer producten zoals naftaline en carbolzuur. Echte milieuwetgeving was er toen nog niet. Dit heeft er voor gezorgd dat de grond nu zwaar verontreinigd is met onder andere pek. Omdat de vervuiling in de aanwezige kleigrond zit opgesloten heeft de sanering van dit terrein geen prioriteit, maar nu de verdiepte ligging deels door dit terrein loopt is er een mooie kans om dit terrein weer volledig te saneren en opnieuw te ontwikkelen.

Het Spaansen terrein biedt in de toekomst veel mogelijkheden voor de stad. In een later stadium zal hier meer duidelijk over worden.