Centrale aansluiting

De centrale aansluiting
De centrale aansluiting

De belangrijkste plek om Harlingen in te rijden

De bestaande op- en  afritten van de N31 zijn in de nieuwe situatie samengevoegd naar een centrale plek met op- en afritten naar het centrum van Harlingen. Dit is in de nieuwe situatie de belangrijkste plek om Harlingen in en uit te rijden. Deze plek noemen we 'de centrale aansluiting' en is ontworpen als een ‘ovatonde’ (een ovale rotonde). De centrale aansluiting komt te liggen ter hoogte van het voormalig Spaansen / Perseverantia terrein. In het midden van de ovatonde wordt een groen plein ingericht.

Aanpassing van het gemeentelijk wegennet

Het gemeentelijke wegennet (Almenumerweg) wordt aangepast zodat deze goed aansluit op de centrale aansluiting. Het viaduct wordt breder uitgevoerd dan nodig is, om zo aan de buitenzijde van de ovotande trottoirs te kunnen aanleggen.

Vormgeving van de ovatonde  

De vormgeving van de ovatonde is anders dan van de andere viaducten. Dit om te benadrukken dat dit dé plek is om Harlingen in te rijden. Zo worden de randen van dit viaduct in glad wit beton uitgevoerd. De binnenzijde van de wanden op de ovatonde worden versierd met karakteristieke beelden uit skyline van Harlingen.

Aanleg van de Centrale aansluiting

Hieronder laten we een globale planning zien van de aanbouw van de Centrale aansluiting. We gebruiken hiervoor diverse faseringskaarten. Elke kaart staat met cijfers weergegeven in de planning en hinder overzichten onderaan de afbeelding. Deze planning is ook te downloaden via de link onder de afbeelding